Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/343/2005

Uchwa??a nr XXX/343/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/343
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXX / 343/ 2005

 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

      w sprawie: zmiany nazwy ulicy

 

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala co następuje:

 

§ 1

 

odcinkowi ulicy zlokalizowanej w Lesznie stanowiącej przedłużenie ulicy Austriackiej nadaje się nazwę:

 

 

AUSTRIACKA

 

 

Usytuowanie odcinka ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

§ 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                                                                      Wiceprzewodniczący

                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                     Franciszek TOMCZAK

                                                                                   

 

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

do  Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXX /343/ 2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy.

 

 

 

             W związku z pozyskaniem przez Miasto Leszno terenu stanowiącego przedłużenie ulicy Austriackiej istnieje potrzeba określenia nazwy ulicy zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 roku.

O ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw placom i ulicom oraz numeracji nieruchomości / M.P. z dnia 12 lipca 1968r./.

             Pozyskany przez Miasto Leszno teren stanowi przedłużenie ulicy  Austriackiej, uzasadnione więc jest nadanie tej nazwy  powstałemu odcinkowi.

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.