Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/378/2005

Uchwa??a nr XXXII/378/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/378
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXXII /378/ 2005

 

             Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 27 października 2005 roku

                         w sprawie : nadania nazwy parkowi .

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co  następuje:

 

                                                  § 1

 

 

Parkowi  zlokalizowanemu  w  Lesznie , w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja , Kiepury , Sygietyńskiego  nadaje się nazwę:

 

 

                            17    PUŁKU UŁANÓW  WIELKOPOLSKICH 

 

 

Usytuowanie parku w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

U  Z A S A D N I E N I E

 

 

do  Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXII/378/ 2005 z dnia

27 października 2005 roku w sprawie nadania nazwy parkowi.

 

 

             

                           Historia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich sięga 1919 roku .

Na początku pułk nosił nazwę 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich i stacjonował w Gnieźnie. Zmiana nazwy na 17 pułk nastąpiła w lutym 1920 roku.

                           W roku 1920 pułk brał udział w wojnie polsko-radzieckiej walcząc w okolicach Kijowa i Lwowa. W 1922 roku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych pułk został przeniesiony do Leszna i rozmieszczony w trzech kompleksach koszarowych :

-         Koszary im. Bartosza Głowackiego zwane głównymi przy szosie do Rawicza (obecnie ul.17 Stycznia)

-         Koszary im. Jarosława Dąbrowskiego ( obecnie ul.Dąbrowskiego)

-    Koszary im. Tadeusza Kościuszki (obecnie ul,.Kąkolewska )

                          W 1939 roku stało się oczywiste, że Niemcy szykują napaść na Polskę.

W dniach 25 – 31 sierpnia 1939 roku poszczególne szwadrony 17 pułku ułanów wymaszerowały z koszar na pozycje obronne, rozpoczęła się II wojna światowa.

17 pułk ułanów  od samego początku brał udział  w walkach obronnych.

Po wykonaniu marszu odwrotowego w kierunku Warszawy ,najcięższe walki pułk stoczył nad Bzurą. W szczególnie trudnej, zwycięskiej bitwie 17 pułk brał udział w rejonie Walewic.

Po przekroczeniu Bzury, pułk będąc nieustannie w ogniu walki  przebijał się w kierunku Warszawy. Do Warszawy dotarł jako zwarty oddział o obniżonym do połowy stanie osobowym. Ostatnia zbiórka pułku odbyła się na terenie Łazienek 28 września. Z chwilą tą 17 pułk ułanów przestał istnieć jako jednostka wojskowa.

                           Mając na uwadze pamięć o tych, którzy pod sztandarem 17 pułku poświęcili życie i przelali krew za Ojczyznę przedkłada się projekt nazwania parku znajdującego się pomiędzy ulicami  Sygietyńskiego, Konstytucji 3 Maja, Kiepury im.17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Park ten położony jest w bezpośrednim  sąsiedztwie ulicy 17 Pułku Ułanów. 

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.