Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty » Komunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci, po??o??onych w Lesznie, przeznaczonych do wydzier??awienia pod uprawy polowe.

Komunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci, po??o??onych w Lesznie, przeznaczonych do wydzier??awienia pod uprawy polowe.

Numer dokumentu: ----
Rok: ----

Prezydent Miasta Leszna
informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 r., został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, w y k a z  w sprawie wydzierżawienia nw. działek z przeznaczeniem pod uprawy polowe, stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna Nr 331/2014 z dn. 28.08.2014r.:
I. ul. Osieckiej a tory PKP
1
. ark. m. 114 dz. nr 479           KW nr 48023     o pow. 1.90.73 ha
2
. ark. m. 113 dz. nr 444/1        KW nr 26175     o pow. 2.06.05 ha
3
. ark. m. 114 cz. dz. nr 479     KW nr 48023     o pow. 0.10.86 ha
4.
ark. m. 112 dz. nr 303/6       KW nr 23335     o pow. 0.29.39 ha
    ark. m. 113 dz. nr 436         KW nr 26175     o pow. 1.16.38 ha 
                                                          o łącznej pow. 1.45.77 ha
II. rej. Gronowa; ul. Antonińskiej
5.
ark. m. 113 dz. nr 446/2     KW nr 26175     o pow. 2.54.42 ha
6.
ark. m. 113 dz. nr 434/1     KW nr 26175     o pow. 1.30.20 ha
7
. ark. m. 113 dz. nr 442        KW nr 26175     o pow. 1.64.66ha
    ark. m. 115 dz. nr 469        KW nr 26175     o pow. 2.58.40 ha
                                                         o łącznej pow. 4.23.06 ha
III. rej. ul. Dożynkowej
8.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1        KW nr 30661     o pow. 0.32.00 ha
    ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1     KW nr 34331     o pow. 1.19.51 ha
                                                         o łącznej pow. 1.51.51 ha
9.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1        KW nr 30661     o pow. 0.20.00 ha
    ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1     KW nr 34331     o pow. 0.81.30 ha
                                                        o łącznej pow. 1.01.30 ha
10
. ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661     o pow. 0.61.17 ha
11.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661     o pow. 0.20.00 ha
12.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661     o pow. 0.28.00 ha
13.
ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1   KW nr 34331     o pow. 1.83.00 ha
14.
ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1   KW nr 34331     o pow. 0.24.00 ha
15.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661     o pow. 5.79.95ha
      ark. m. 67 dz. nr 4           KW nr 23051     o pow. 0.46.29 ha
                                                        o łącznej pow. 6.26.24 ha
16.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 0.20.28 ha
17.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 0.35.00 ha
18.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 0.25.41 ha
19.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 0.14.00 ha 
     ark. m. 66 cz. dz. nr 2       KW nr 30661    o pow. 0.25.60 ha
                                                        o łącznej pow. 0.39.60 ha
20.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 0.16.00 ha
21.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 0.30.00 ha
22.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 0.30.00 ha
23.
ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1   KW nr 34331    o pow. 0.12.00 ha
24.
ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1   KW nr 34331    o pow. 0.08.70 ha
25.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 2.37.00 ha
     ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1    KW nr 34331    o pow. 0.05.00 ha
                                                        o łącznej pow. 2.42.00 ha
26.
ark. m. 68 dz. nr 5/1         KW nr 42768    o pow. 0.41.61 ha 
     ark. m. 68 dz. nr 6/4         KW nr 23028     o pow. 0.35.04 ha
                                                        o łącznej pow. 0.76.65 ha
27.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1      KW nr 30661    o pow. 1.37.00 ha 
     ark. m. 67 cz. dz. nr 6/1    KW nr 34331    o pow. 0.44.00 ha
                                                        o łącznej pow. 1.81.00 ha
IV. rej. ul. Krzyckiego
28.
ark. m. 1 dz. nr 11          KW nr 1606       o pow. 1.21.24 ha
29.
ark. m. 53 dz. nr 5/1       KW nr 24700     o pow. 2.34.78 ha 
V. rej. ul. Dożynkowej i Strzyżewic
30.
ark. m. 70 dz. nr 9         KW nr 23127      o pow. 0.97.52 ha
     ark. m. 70 dz. nr 10        KW nr 24700      o pow. 1.28.50 ha
     ark. m. 70 dz. nr 11        KW nr 24153      o pow. 1.28.54 ha
     ark. m. 149 dz. nr 134    KW nr 5516        o pow. 1.99.25 ha
                                                       o łącznej pow. 5.53.81 ha
31.
ark. m. 153 dz. nr 128     KW nr 30661     o pow. 1.84.82 ha
32.
ark. m. 149 dz. nr 104/2  KW nr 32406     o pow. 2.16.12 ha

VI. rej. ul. Chopina, Dożynkowej; Henrykowskiej i Strzyżewic
33.
ark. m. 73 dz. nr 1        KW nr 48023      o pow. 0.86.35 ha
      ark. m. 73 dz. nr 2       KW nr 48023      o pow. 0.77.10 ha
      ark. m. 73 dz. nr 7       KW nr 24700      o pow. 1.30.74 ha
      ark. m. 73 dz. nr 8       KW nr 24700      o pow. 0.57.72 ha
      ark. m. 73 dz. nr 9       KW nr 24700      o pow. 0.60.76 ha
      ark. m. 73 dz. nr 10     KW nr 9776        o pow. 1.84.37 ha
      ark. m. 73 dz. nr 11     KW nr 48023      o pow. 1.18.48 ha
      ark. m. 77 dz. nr 2       KW nr 48023      o pow. 1.97.72 ha
      ark. m. 77 dz. nr 3       KW nr 48023      o pow. 1.05.10 ha
      ark. m. 78 dz. nr 4       KW nr 48023      o pow. 1.69.35 ha
      ark. m. 85 dz. nr 2       KW nr 48090      o pow. 0.71.41 ha
      ark. m. 85 dz. nr 15     KW nr 48090      o pow. 1.27.51 ha
      ark. m. 85 dz. nr 16     KW nr 48090      o pow. 0.74.97 ha
                                                   o łącznej pow. 14.61.58 ha
34.
ark. m. 68 dz. nr 3       KW nr 2146        o pow. 2.18.13 ha
     ark. m. 68 dz. nr 1/1     KW nr 42768      o pow. 1.89.42 ha
                                                     o łącznej pow. 4.07.55 ha
35.
ark. m. 135 dz. nr 959/2     KW nr 26968    o pow. 0.10.75 ha
      ark. m. 135 dz. nr 534       KW nr 26968    o pow. 0.10.57 ha
      ark. m. 85 dz. nr 17          KW nr 48090    o pow. 1.24.51 ha
      ark. m. 73 dz. nr 5            KW nr 48023   o pow. 1.59.75 ha 
                                                       o łącznej pow. 3.05.58 ha
36.
ark. m. 77 dz. nr 8           KW nr 24700     o pow. 2.26.25 ha
37.
ark. m. 66 cz. dz. nr 1     KW nr 30661     o pow. 0.18.00 ha
38.
ark. m. 65 dz. nr 18         KW nr 7484      o pow. 0.08.70 ha
39.
ark. m. 69 dz. nr 3           KW nr 22967    o pow. 0.09.43 ha
      ark. m. 69 dz. nr 4          KW nr 22967     o pow. 0.26.76 ha 
      ark. m. 69 dz. nr 11        KW nr 42768     o pow. 2.09.20 ha
      ark. m. 150 dz. nr 90/1    KW nr 35436    o pow. 0.29.43 ha
      ark. m. 150 dz. nr 91/1    KW nr 35436    o pow. 0.89.75 ha
      ark. m. 150 dz. nr 92/1    KW nr 35436    o pow. 0.24.85 ha
      ark. m. 70 dz. nr 6          KW nr 24700    o pow. 1.27.72 ha
      ark. m. 70 dz. nr 4          KW nr 1095      o pow. 1.87.36 ha 
      ark. m. 66 cz. dz. nr 2     KW nr 11153    o pow. 4.48.00 ha
      ark. m. 67 dz. nr 7          KW nr 11153    o pow. 2.27.89 ha
      ark. m. 70 dz. nr 13        KW nr 24700     o pow. 0.08.62 ha
      ark. m. 154 dz. nr 117     KW nr 35138     o pow. 4.81.19 ha
                                                      o łącznej pow. 18.70.20 ha
VII. rej. ul. Zachodniej
40.
ark. m. 150 cz. dz. nr 78/1      KW nr 30661     o pow. 0.26.00 ha
41. ark. m. 150 dz. nr 94              KW nr 35436     o pow. 1.05.51 ha 
      ark. m. 150 dz. nr 93/1           KW nr 35436     o pow. 0.32.02 ha
      ark. m. 150 dz. nr 78/2           KW nr 30661     o pow. 1.30.61 ha
      ark. m. 77 cz. dz. nr 6            KW nr 48023     o pow. 0.72.00 ha
                                                               o łącznej pow. 3.40.14 ha
42.
ark. m. 150 cz. dz. nr 78/1      KW nr 30661     o pow. 0.82.78 ha

VIII. rej. ul. Złotniczej
43.
ark. m. 70 cz. dz. nr 6          KW nr 24700      o pow. 0.79.36 ha
      ark. m. 135 dz. nr 959/1       KW nr 26968      o pow. 0.10.50 ha
                                                              o łącznej pow. 0.89.86 ha   
44.
ark. m. 135 dz. nr 654/1         KW nr 26968     o pow. 0.07.66 ha
      ark. m. 135 dz. nr 654/2        KW nr 26968     o pow. 0.07.63 ha
                                                              o łącznej pow. 0.15.29 ha
IX. rej. ul. Andrzeja Krzyckiego
45.
ark. m. 53 dz. nr 11         KW nr 25716       o pow. 1.57.36 ha

X. rej. ul. Dożynkowej
46.
ark. m. 67 dz. nr 5/14      KW nr 5879       o pow. 0.69.86 ha
47.
ark. m. 67 dz. nr 5/3        KW nr 5879       o pow. 1.04.77 ha
48.
ark. m. 69 dz. nr 1/2        KW nr 24700      o pow. 1.64.45 ha

XI. rej. ul. Gronowa
49.
ark. m. 101 dz. nr 120        KW nr 32405       o pow. 0.30.95 ha
50.
ark. m. 105 dz. nr 334/1     KW nr 23335       o pow. 0.32.80 ha
51.
ark. m. 110 dz. nr 280        KW nr 32450       o pow. 0.34.50 ha
52.
ark. m. 112 dz. nr 434/3     KW nr 32450       o pow. 0.26.68 ha
53.
ark. m. 115 dz. nr 458/1     KW nr 26175       o pow. 0.58.22 ha

XIII. rej. Zaborowa
54.
ark. m. 135 dz. nr 658                                o pow. 0.10.81 ha
55.
ark. m. 135 dz. nr 661/1                             o pow. 0.00.57 ha
      ark. m. 135 dz. nr 661/2     KW nr 5459      o pow. 0.07.16 ha
                                                           o łącznej pow. 0.07.73 ha
56.
ark. m. 135 dz. nr 964/1      KW nr 31492    o pow. 0.57.23 ha

XIV. rej. Strzyżewic
57.
ark. m. 150 dz. nr 86/1       KW nr 35436      o pow. 0.30.54 ha
58.
ark. m. 150 dz. nr 89/1       KW nr 35436      o pow. 0.08.81 ha
59.
ark. m. 150 dz. nr 89/2       KW nr 35436      o pow. 0.18.96 ha
60.
ark. m. 150 dz. nr 97/7       KW nr 35436      o pow. 2.04.32 ha
61.
ark. m. 150 dz. nr 96          KW nr 35436      o pow. 1.21.84 ha
62.
ark. m. 151 dz. nr 549/4      KW nr 30661      o pow. 1.16.53 ha
63.
ark. m. 151 dz. nr 84/1        KW nr 35436      o pow. 0.85.19 ha
64.
ark. m. 151 dz. nr 85          KW nr 35436      o pow. 0.88.97 ha
65.
ark. m. 57 dz. nr 4/1           KW nr 35436      o pow. 0.07.78 ha
66.
ark. m. 134 cz.dz. nr 4/1     KW nr 25757      o pow. 0.24.00 ha
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2014-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.