Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/338/2005

Uchwa??a nr XXX/338/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/338
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr  XXX/ 338/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 czerwca 2005roku

 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej

 ul. Unii Europejskiej w m. Lesznie

 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2  w związku z art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) oraz  art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w m.  Lesznie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia w/w drogi – ul. Unii Europejskiej do kategorii dróg krajowych.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

          Franciszek TOMCZAK

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXX/ 338/ 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia  30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej

ul. Unii Europejskiej w m. Lesznie

 

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24  stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim (Dz. U. Nr 42, poz. 367) zachodzi konieczność pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi - ulicy Unii Europejskiej aby zaliczyć ją do kategorii dróg krajowych, która składa się na przebieg drogi krajowej.

W mieście Lesznie dotyczy to przebiegu drogi krajowej Nr 12, która zgodnie z w/w rozporządzeniem przebiega ulicami: Szybowników – Grota Roweckiego – Al. Jana Pawła II – Estkowskiego – Unii Europejskiej – Kakolewska.

Z w/w ulic ulica Unii Europejskiej jest obecnie drogą kategorii gminnej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli Ministrowi Infrastruktury na wydanie rozporządzenia w sprawie zaliczenia ul. Unii Europejskiej na wskazanym odcinku do kategorii dróg krajowych.

 

 

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.