Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/357/2005

Uchwa??a nr XXXI/357/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/357
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

UCHWAŁA NR XXXI/357/2005

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w  sprawie  wzniesienia  w Lesznie pomnika

upamiętniającego Jana Pawła II Papieża

 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę wnioskodawcom , księżom proboszczom Dekanatu Leszczyńskiego,  na wzniesienie w Lesznie, przy kościele Św. Antoniego (zał. nr 1),pomnika Jana Pawła II  Papieża.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                              

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

 Wojciech Rajewski 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO:

 

UCHWAŁY NR XXXI/357/2005

 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 25 SIERPNIA 2005 ROKU

 

 

w sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika upamiętniającego Jana Pawła II Papieża.

 

 

           

Z inicjatywą wzniesienia w Lesznie pomnika Papieża – Polaka, upamiętniającego dzieje i dokonania Jana Pawła II wystąpili księża proboszczowie Dekanatu Leszczyńskiego, odpowiadając na oczekiwania społeczności miasta, po uzyskaniu aprobaty władzy duchownej.

            Pomnik zostałby usytuowany przy kościele Św. Antoniego na zbiegu ulic : Kąkolewskiej i  Alei Konstytucji 3 Maja .

Na podstawie pomnika umieszczony zostanie napis: „ JAN PAWEŁ II PAPIEŻ   1978-2005”, a  na cokołach towarzyszących pomnikowi wnioskodawcy zamierzają umieścić następujące napisy: „NIE LĘKAJCIE SIĘ! OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI.NIECH WIARA I UMIŁOWANIE KOŚCIOŁA BĘDZIE DLA WAS SIŁĄ.

NIE PRAGNIJMY TAKIEJ POLSKI , KTÓRA BY NAS NIE KOSZTOWAŁA.

CZAS PRÓBY POLSKICH SUMIEŃ TRWA.

MUSICIE BYĆ MOCNI TĄ MOCĄ , KTÓRĄ DAJE WIARA.

ŻYCIE OSOBISTE, RODZINNE I SPOŁECZNE NALEŻY BUDOWAĆ NA WIERZE W JEZUSA CHRYSTUSA.

NIE LĘKAJCIE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI, UCZYŃCIE NOWE TYSIĄCLECIE ERĄ LUDZI ŚWIĘTYCH”

 

 

            Jan Paweł II, Karol Wojtyła, urodzony w 1920 r., zmarł w 2005 r., papież od 1978 r., od 1958 r. biskup, od 1963 r. arcybiskup metropolita krakowski, od 1967 kardynał; przedstawiciel katolickiej filozofii człowieka (Osoba i czyn 1969); ważne encykliki teologiczne i społeczne (m.in. Redemptor hominis, Laborem exercens, Veritatis splendor), liczne pielgrzymki po świecie ( w Polsce 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997,1999, 2002); twórczość literacka poświęcona problematyce etyczno-religijnej, głównie poezje i dramaty.

 

Autorką projektu pomnika jest artysta rzeźbiarz Krystyna Solska.

Odsłonięcie pomnika planuje się do końca 2005 r.

 

W załączeniu plan sytuacyjny umiejscowienia pomnika.

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.