Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/350/2005

Uchwa??a nr XXXI/350/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/350
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

UCHWAŁA NR XXXI/350/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości    zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz użytkowników wieczystych

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami),art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny dla niżej wymienio- nych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych położonych przy n/w ulicach:

1)      Kossaka oznaczonej dz. nr 159 ark.m. 3 o pow. 457m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 18920

2)      Grochowiaka oznaczonej dz. nr 97 ark.m. 2 o pow. 336 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 17397

3)      Wł. Jagiełły oznaczonej dz. nr 29 ark.m. 109 o pow. 192 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 21250

4)      Jeziorkowskiej oznaczonej dz. nr 223 ark.m. 109 o pow. 334 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20991

5)      Podmiejska oznaczonej dz. nr 5/12, 4/9 ark.m. 11; dz. nr 1/24 ark.m. 14 o łącznej pow. 391 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 21193

6)      Narutowicza oznaczonej dz. nr 1/131, 1/128, 1/126 ark. m. 14 o łącznej pow. 337 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36917

7)      Daszyńskiego oznaczonej dz. nr 1/153 ark. m. 14 o pow. 462 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 36691

8)      Rocha Kowalskiego oznaczonej dz. nr 493/16 ark.m. 107 o pow. 699 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23086

9)      Rocha Kowalskiego oznaczonej dz. nr 493/15 ark.m. 107 o pow. 699 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23085

10)  Chocimskiej oznaczonej dz. nr 237/32 ark.m. 107 o pow. 457 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23317

11)  Chocimskiej oznaczonej dz. nr 237/23 ark.m. 107 o pow. 536 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23272

12)  Kmicica oznaczonej dz. nr 493/3 ark.m. 107 o pow. 699 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23073

13)  Kmicica oznaczonej dz. nr 493/9 ark.m. 107 o pow. 699 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23079

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXI/350/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 

            Z wnioskiem o nabycie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

            Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) umożliwia użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste, co wynika z art. 32 ust. 1.

W takim przypadku sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej

stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stosownie do art. 68 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy Prezydent Miasta Leszna może udzielić za zgodą Rady bonifikatę od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie 80% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, który jednocześnie zgodnie z umową, zabudował nieruchomość budynkiem mieszkalnym.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.