Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/348/2005

Uchwa??a nr XXXI/348/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/348
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXXI/348/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie: upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Leszna  do wyboru

najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę bankową

budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do wyboru najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

      Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie

 do uchwały Nr XXXI/348/2005 Rady Miejskiej Leszna

 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do wyboru najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych

 

 

 

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 roku ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu tej jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych (art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Aktualnie podpisana w 2002 roku umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Zgodnie z powyższym przedkłada się projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do wyboru najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.