Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/379/2005

Uchwa??a nr XXXII/379/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/379
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXXII/ 379 / 2005

 

             Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 27 października 2005 roku

                         w sprawie : nadania nazwy rondu

 

 

                          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

 

                                                  § 1

 

 

Rondu  zlokalizowanemu  w Lesznie w rejonie ulic Niepodległości, Jarosława Dąbrowskiego i Mickiewicza  nadaje się nazwę :

 

 

 

                                 RONDO  „ SOLIDARNOŚCI ”                    

               

                         

                                   

 Usytuowanie ronda w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 U  Z A S A D N I E N I E

 

do  uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXII/ 379/ 2005 z dnia

27 października 2005 roku w sprawie nadania nazwy rondu.

 

 

            

              „Solidarność” to słowo powszechnie znane, w sierpniu 1980 roku w Gdańsku nabrało nowego znaczenia. Stało się symbolem, znakiem  rozpoznawczym żywej  rozgrywającej się na naszych oczach historii. Władze zgodziły się wówczas na utworzenie niezależnych związków zawodowych.

              Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność” od początku istnienia ma na celu tworzenie nowej rzeczywistości ,w której najważniejszą wartością jest człowiek.

Siłą związku była i jest prawda i szacunek dla  ludzkiej godności, wartości i patriotyzmu.

               Uznając, że „Solidarność” ma swoje miejsce  w  historii miasta Leszna , proponuje się nowo budowanemu rondu nadać nazwę Rondo  „ Solidarności”.

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.