Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIV/405/2005

Uchwa??a nr XXXIV/405/2005

Numer uchwa??y: 2005/34/405
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIV/405/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na 2007 rok z przeznaczeniem na wniesienie 100 udziałów po 1.000 zł każdy do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIV/405/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na objęcie 100 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

W § 3 uchwały Nr XXXII/368/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu zapisano, iż Miasto Leszno wnosi wkład pieniężny w wysokości 300.000 zł i nabywa 300 udziałów w Spółce. Ww. udziały Miasto Leszno nabędzie w latach 2005-2007. W roku 2005 kwotę 100.000 zapisano w budżecie, w 2006 roku uwzględniono w projekcie budżetu, natomiast na 2007 rok należy podjąć uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania.

 

 

 

Opracował:                                                                                                 

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.