Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/356/2005

Uchwa??a nr XXXI/356/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/356
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

Uchwała  Nr XXXI/356/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

 

 

W sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytetu I „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” , Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1592 ze zmianami),art.35a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz.776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się wniosek Miasta Leszna dotyczący projektu pn. „Profesjonalny pracownik samorządowy  bliżej osób niepełnosprawnych” na kwotę do 200.000,00 PLN, opracowany w odpowiedzi na ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkurs  o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego  realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ,Priorytet 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy”.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

                                                                                         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Do Uchwały nr XXXI/356/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia

 

 

 

    Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Profesjonalny pracownik samorządowy bliżej osób niepełnosprawnych” jest odpowiedzią na 4 konkurs ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

    Program dotyczy  typu projektu – szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi. Zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi administracyjnej osób niepełnosprawnych. Adresatami projektu jest 44  pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych ,którzy z racji pełnionych obowiązków maja stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi oraz spotykają się z ich problemami. Obszarem działania zostały objęte instytucje  miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego.

 

     Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości obsługi osób niepełnosprawnych oraz zwiększy możliwość pomocy tym osobom w powrocie do aktywności zawodowej.

 

     W ramach projektu zakłada się pozyskanie środków  z Europejskiego Funduszu Społecznego  i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założenia projektu nie przewidują wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę.

 

 

Opracowała:                                                                              

Bogumiła Szymkowiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.