Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/353/2005

Uchwa??a nr XXXI/353/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/353
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

UCHWAŁA Nr XXXI/353/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/337/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Lesznie działającym na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

 

Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Skreśla się zapisy §3 Uchwały nr XXX/337/2005 w całości.

                                                                      

§ 2

 

Wprowadza się zapisy § 3 Uchwały nr XXX/337/2005 w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                   Wojciech Rajewski


 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXI/353/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/337/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Lesznie działającym na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

Z uwagi na zakwestionowanie przez Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zasadności publikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ww. uchwały, konieczna jest zmiana brzmienia §3 tj. określenie terminu wejścia w życie uchwały bez publikacji w Dzienniku.

 

 

Opracowano:                                                          

MOPR Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.