Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/352/2005

Uchwa??a nr XXXI/352/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/352
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

UCHWAŁA NR XXXI/352/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256

poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się:

 

 

§ 1

 

Z dniem 1 września 2005r. zakłada się Policealną Szkołę Zawodową.

 

§ 2

 

Policealna Szkoła Zawodowa wchodzi w skład i działa w ramach statutu

Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie ul. Kilińskiego 4.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/352/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej.

 

 

 

            Propozycja założenia zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej ma na celu umożliwienie osobom dorosłym, które posiadają średnie wykształcenie ogólnokształcące zdobycie zawodu.

            Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy o systemie oświaty założenie szkoły należy do kompetencji Rady Miejskiej realizującej zadania powiatu. Natomiast zawody, w których będzie kształcić szkoła ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydentem Miasta po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

            Szkoła kształcić będzie w zawodach o specjalnościach dotyczących ruchu pojazdów kolejowych a w szczególności automatyki sterowania ruchem kolejowym. Na terenie miasta Leszna istnieje potrzeba kształcenia w w/w specjalnościach gdyż znajduje tu duży węzeł kolejowy a także do dyrekcji szkoły zwraca się duża liczba osób z zapytaniem o możliwości kształcenia w tych specjalnościach.

  

 

Opracował:                                                              

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.