Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Informacja o wszcz?ciu post?powania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsi?biorstwu Wodoci?g??w i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzib? w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno, pozwolenia wodnoprawnego na pob??r w??d podziemnych z czwartorz?dowego uj?cia wody ZABOROWO.

Informacja o wszcz?ciu post?powania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsi?biorstwu Wodoci?g??w i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzib? w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno, pozwolenia wodnoprawnego na pob??r w??d podziemnych z czwartorz?dowego uj?cia wody ZABOROWO.


GK-O.6341.6.2014                                               Leszno, dnia 8 lipca 2014 rokuINFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiam, że w dniu 1 lipca 2014 roku zostało

wszczęte

postępowanie w sprawie:
1) udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno, pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego ujęcia wody ZABOROWO, składającego się z 6 studni głębinowych położonych w południowej części Leszna, przy ul. 1 Maja
oraz Chopina, w obrębie działek nr: 9,8,1/3,1/1,43
2) wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Leszna znak: GK-O-6210/4/04 z dnia 12 stycznia 2004 roku, udzielającej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w następującym zakresie: pobór wód podziemnych z ujęcia „Zaborowo”, wprowadzanie ścieków
(wód popłucznych ze stacji uzdatniania) do Rowu Henrykowskiego.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Pawe?? W??odarczak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2014-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.