Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/36/2007

Uchwa??a nr V/36/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/36
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

Uchwała nr V/ 36/ 2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
                   w Lesznie.

 

 

Na podstawie art. 38a, ust. 1i 5 pkt 2 i 38 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1592

ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lesznie deleguje się radnego

 

 

Pana Zenona KURTA

 

 

§ 2

 

Członkom Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje

zwrot wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach tej Komisji

zgodnie z uchwałą nr XXIV/266/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000 roku w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów

podróży służbowych radnych.

 

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą Uchwała nr XL/419/2001 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 grudnia 2001 r.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Piotr Olejniczak

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

do Uchwały nr V/36/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie delegowania radnej/radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lesznie.

 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym należy utworzyć Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, która będzie przede wszystkim organem doradczym zobowiązanym do opiniowania projektów aktów prawa miejscowego związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli. Zadaniem Komisji będzie przygotowanie projektu programu zapobiegania przestępczości a także opiniowanie projektów i programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i  straży.

 

 

Prezydent Miasta i Starosta Leszczyński zawarli porozumienie o utworzeniu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, określając tryb powoływania członków Komisji, zasady pokrywania kosztów działania oraz zwrotu członkom Komisji wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.

 

 

W związku z powyższym istnieje konieczność delegowania radnego reprezentującego Radę Miejską Leszna oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Kierownik Wydziału

Zarządzania Kryzysowego

I Ochrony Ludności
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.