Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/549/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie oddania ho??du ofiarom zbrodni s?dowej w 65 rocznic? wydarze?? z dnia 27 maja 1947 r. na dworcu kolejowym w Lesznie.

Uchwa??a Nr XL/549/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie oddania ho??du ofiarom zbrodni s?dowej w 65 rocznic? wydarze?? z dnia 27 maja 1947 r. na dworcu kolejowym w Lesznie.

Numer uchwa??y: 549
Numer sesji: 40
Rok: 2014Uchwała Nr XL/549/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2014 roku


w sprawie oddania hołdu ofiarom zbrodni sądowej w 65 rocznicę wydarzeń z dnia 27 maja 1947 r. na dworcu kolejowym w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1

1. Rada Miejska Leszna oddaje hołd prześladowanym, uwięzionym, torturowanym
i zamordowanym ofiarom zbrodni sądowej okresu stalinowskiego z maja 1947 roku –
żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Służby Ochrony Kolei,
funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, mieszkańcowi Osiecznej, którzy stanęli
w obronie czci, godności i wolności.

2. Rada Miejska Leszna uznaje za słuszne upamiętnienie heroicznych czynów
uczestników wydarzeń, o których mowa w ustępie 1 tablicą okolicznościową
o następującej treści:
„W nocy 27/28 V 1947 r. na dworcu w Lesznie doszło do potyczki zbrojnej. Polscy żołnierze, milicjant, kolejarze i podróżny wystąpili w obronie kobiety zatrzymywanej przez żołnierzy Armii Czerwonej. W bezprawnym procesie stalinowskim sąd wydał na nich surowe wyroki.
Rozstrzelani zostali:
ppor. Jerzy Przerwa
kan. Władysław Łabuza
kpr. Wiesław Warwasiński

Do więzień trafili:
kan. Stanisław Stachura
Zygmunt Handke
Feliks Lis
Ignacy Dworak
Stanisław Bresiński”.


3. Rada Miejska Leszna uznaje za niezbędne upowszechnienie wiedzy na temat tych
wydarzeń wśród mieszkańców Leszna, w tym szczególnie, wśród dzieci i młodzieży.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XL/549/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie oddania hołdu ofiarom zbrodni sądowej w 65 rocznicę wydarzeń z dnia 27 maja 1947 r. na dworcu kolejowym w Lesznie.


Okoliczności wydarzeń, do których doszło 65 lat temu w dniu 27 maja 1947 roku na leszczyńskim dworcu kolejowym, oraz tragiczne konsekwencje, które musieli ponieść żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, mieszkaniec Osiecznej zasługują na upamiętnienie przez mieszkańców Leszna.
W maju 1947 roku dworzec leszczyński był miejscem potyczki żołnierzy polskich z plutonu ppor. Jerzego Przerwy z żołnierzami Armii Czerwonej. Polscy żołnierze i funkcjonariusze wystąpili w obronie Polki, która prosiła o pomoc tłumacząc, że jest bezprawnie przetrzymywana przez żołnierzy Armii Czerwonej. W wyniku sparciana dworcu śmierć poniosło trzech czerwonoarmistów. Kilka godzin po zdarzeniu polscy żołnierze oraz osoby próbujące interweniować w sprawie Polki, zostali uwięzieni i usłyszeli zarzut zamachu na żołnierzy Armii Czerwonej lub podżegania do zbrodni. Podczas śledztwa dochodziło do rażącego łamania prawa i lekceważenia dowodów niewinności oskarżonych. Przesłuchaniom towarzyszyły tortury, mające na celu wymuszenie fałszywych zeznań. W pokazowym, jednodniowym procesie, który odbył się w dziesięć dni po potyczce, troje z żołnierzy - ppor. Jerzy Przerwa, kan. Władysław Łabuza, kap. Wiesław Warwasiński zostało skazanych na śmierć. Wyrok wykonano 15. czerwca 1947 roku. Skazanych zabito najprawdopodobniej strzałami w tył głowy. Na karę wieloletniego więzienia zostali skazani: Zygmunt Handke - milicjant z komisariatu dworcowego, Ignacy Dworak i Stanisław Bresiński - funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, Feliks Lis krawiec – mieszkaniec Osieczny.
W latach 1989-1990 skazani zostali zrehabilitowani, a wyroki unieważnione. Cały proces uznano za zbrodnię sądową.

Rada Miejska Leszna, przyjmując powyższą uchwałę, pragnie złożyć hołd ofiarom tamtych wydarzeń.


Opracowała:
Komisja Kultury i Sportu
RM LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Komisja Kultury i Sportu RM Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.