Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XL/545/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyra??enia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Kostrzy??sko-S??ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

UCHWA?A NR XL/545/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyra??enia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Kostrzy??sko-S??ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Numer uchwa??y: 545
Numer sesji: 40
Rok: 2014UCHWAŁA NR XL/545/2014

RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 26 czerwca 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 października 1994 r, o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 1`r . Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


§ 2

Położenie i obszar nieruchomości przewidzianych do objęcia podstrefą, o której mowa
w §1 określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/545/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Niniejsza uchwała proponuje utworzenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Strefy Przemysłowej VASA, położonej w północno-zachodniej części miasta Leszna.
Podstrefą KSSSE planuje się objąć tereny należące do OVER TRAIDING GMBH Sp. z o.o., która należy do holdingu Euro-Comfort. Włączenie terenów spółki do Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli jej na korzystanie z pomocy publicznej przewidzianej dla przedsiębiorstw działających w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Wykaz działek, które planuje się objąć Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Zgoda Rady Miejskiej Leszna pozwoli wnioskować spółce o ustanowienie podstrefy KSSSE w Lesznie.


Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.