Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/543/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: przyj?cia ??Programu budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin? w Lesznie na lata 2014-2016?.

Uchwa??a Nr XL/543/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: przyj?cia ??Programu budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin? w Lesznie na lata 2014-2016?.

Numer uchwa??y: 543
Numer sesji: 40
Rok: 2014


Uchwała Nr XL/543/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia „Programu budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną w Lesznie na lata 2014-2016”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.- jednolity tekst) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.- jednolity tekst) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się „Program budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Lesznie na lata 2014 – 2016”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/543/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia „Programu budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną w Lesznie na lata 2014-2016”.Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Program wyznacza cele oraz definiuje zadania z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, tworzenia i rozwoju rodzinnej formy opieki zastępczej oraz zmniejszenia liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Zawarte w nim cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby rodzin.
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wpisuje się w „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie”. Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.Opracował:
MOPR


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.