Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/380/2005

Uchwa??a nr XXXII/380/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/380
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXXII /380/ 2005

 

             Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 27 października 2005 roku

                         w sprawie : likwidacji ulicy

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się

co następuje:

 

                                                  § 1

 

 

W związku ze zmianą  miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie

ul. Osieckiej  i  Kąkolewskiej likwiduje się ulicę  SMARDZOWĄ

                                 

 

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U  Z A S A D N I E N I E

 

 

 

do  uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXII/380/ 2005 z dnia

       27 października 2005 roku w sprawie : likwidacji ulicy

 

 

 

                    W związku z uchwaleniem nowego planu  miejscowego dotychczasowy

odcinek ulicy Smardzowej został objęty nowym podziałem i  ulega likwidacji.

Uzasadniona jest więc likwidacja dotychczasowego odcinka ulicy  Smardzowej.

            

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.