Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/538/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwi?zywania Problem??w Os??b Starszych ??Seniorzy w Lesznie 2014- 2020?

Uchwa??a Nr XL/538/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwi?zywania Problem??w Os??b Starszych ??Seniorzy w Lesznie 2014- 2020?

Numer uchwa??y: 538
Numer sesji: 40
Rok: 2014Uchwała Nr XL/538/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób
Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014- 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014- 2020” w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie do u chwały Nr XL/538/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014- 2020”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rekomenduje się Radzie Miejskiej Leszna Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014- 2020”.
Jednym z największych wyzwań, wobec którego obecnie stoi Polska, a w tym także Leszno, jest starzenie się społeczeństwa. Jest to skutek długofalowych procesów demograficznych i społecznych, które obserwujemy w całej Europie. Dlatego rok 2012 został ogłoszony przez UE - Europejskim Rokiem Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Dokument opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. Ryszarda Cichockiego został szeroko omawiany i konsultowany ze środowiskami senioralnymi miasta Leszna, m. in. z przedstawicielami Leszczyńskiej Rady Senioralnej, a także poddany był głębokiej dyskusji podczas posiedzeń Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna.Grzegorz Rusiecki
Z-ca Prezydenta Miasta Leszna


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Ruseicki
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.