Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/382/2005

Uchwa??a nr XXXII/382/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/382
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXXII/382/ 2005

 

             Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 27 października 2005 roku

                         w sprawie : nadania nazwy ulicom

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się

co następuje:

 

                                                  § 1

 

 

Ulicom  zlokalizowanym  w Lesznie w rejonie ulic Osieckiej  i  Kąkolewskiej nadaje się nazwy :

 

 

                                          IGLASTA

                                          ŻURAWINOWA

                                          BOROWA

                 

 

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 U  Z A S A D N I E N I E

 

 

do  uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXII/382/ 2005 z dnia

  27 października 2005 roku  w sprawie nadania nazwy ulicom.

 

 

            

             W związku z wydzieleniem terenów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego w rejonie Leszno – Grzybowo zaistniała  potrzeba określenia nazw ulic.

             Nowe ulice  zlokalizowane są sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego, w związku z tym uzasadniona jest kontynuacja  nadawania w tym rejonie nazw ulic nawiązujących  do tematyki związanej z lasem.

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.