Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/371/2005

Uchwa??a nr XXXII/371/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/371
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXXII/371/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia woli przejęcia od PKP SA linii kolejowej Leszno – Grzybowo    
   (łącznica nr 817) wraz z gruntami.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia od PKP SA linii kolejowej Leszno – Grzybowo (łącznica nr 817) wraz z gruntem i znajdującymi się na nim zabudowaniami w celu realizacji drogowego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą komunalną.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                               Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXII/371/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 października 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia woli przejęcia od PKP SA linii kolejowej Leszno – Grzybowo (łącznica nr 817) wraz z gruntami.

 

 

Zgodnie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie w drodze umowy na własność jednostki samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu.

Procedura w zakresie nieodpłatnego przekazania linii/odcinka linii kolejowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego została określona m.in. w ustawie o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.

Podstawą do wdrożenia procesu przekazania linii kolejowej wraz z gruntem jest wyrażenie przez Radę zgody na przejęcie.

Tor kolejowy Leszno – Grzybowo (łącznica na 817) przez przewoźnika kolejowego od dłuższego czasu nie jest wykorzystywany.

W związku z tym, PKP Polskie Linie Kolejowe SA wystąpiły z wnioskiem do Ministra Transportu o zgodę na likwidację łącznicy (wyłącznie z ruchu).

            Przejęcie na majątek miasta przedmiotowego gruntu zajmowanego przez łącznicę stworzy możliwość realizacji drogowego układu komunikacyjnego wraz z  infrastrukturą komunalną dla obsługi terenów zlokalizowanych na północ i południe od przedmiotowego toru kolejowego.

Wobec powyższego wnoszę projekt Uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.