Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/383/2005

Uchwa??a nr XXXII/383/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/383
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXXII/383/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława NYKIELA

 

 

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

i  § 14 pkt 3 załącznika nr 6 do Statutu Leszna Regulaminy Komisji Rady Miejskiej w  związku z § 10 ustęp 1 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z dnia 24 sierpnia 1999 roku Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Skargę Pana Stanisława NYKIELA na Prezydenta Miasta Leszna uznać za bezzasadną.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXXII/383/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława NYKIELA.

 

 

                        W dniu 19 stycznia 2005 roku wpłynęło na adres Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna pismo Pana Stanisława NYKIELA, w którym skarży się na zaniedbania Prezydenta Miasta Leszna i podległych mu pracowników skutkujące nienależytym wykonaniem naprawy drogi ulicy Rejtana w Lesznie na wysokości budynku mieszkalnego 108 – 110, uszkodzonej zdaniem skarżącego podczas realizacji budynku mieszkalnego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Zgodnie z właściwością skargą zajęła się Komisja Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna, która w dniu 3 marca 2005 roku, powołała ze swojego składu zespół, którego zadaniem było przeprowadzenie wizji lokalnej na ulicy Rejtana. Protokół zespołu stwierdzający, że nawierzchnia ulicy Rejtana wzdłuż budynku mieszkalnego 108 – 110 jest w stanie technicznym dobrym i nie wymaga remontu został przez komisję przyjęty i w dniu 5 kwietnia br. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego podjęła jednomyślnie stanowisko w sprawie skargi o  pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu. W związku z tym, że po przekazaniu stanowiska Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Pan Stanisław Nykiel zgłosił szereg wątpliwości co do meritum sprawy jak i sposobu jej rozpatrzenia Komisja uznaje, że podjęcie niniejszej uchwały Rada Miejska Leszna winna w  sposób jednoznaczny zakończyć sprawę.

Należy zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie Pan Nykiel zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Lesznie, które wydało w dniu 10 października 2003 postanowienie zobowiązujące Prezydenta Miasta Leszna do załatwienia sprawy. O wykonaniu postanowienia poprzez usunięcie nierówności nawierzchni ulicy Rejtana na kwestionowanym odcinku Miejski Zarząd Dróg w Lesznie poinformował Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie w listopadzie 2003r.

 

 

 

Przygotowała:

Komisja Praworządności

i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.